Z ničeho nic


Proč by mělo vůbec něco reálně existovat? Především my sami a naše nepochopitelná "mysl"?
Když vynecháme nudící se nadpřirozené bytosti a matematické fauly se singularitami a zacykleným časem, co zbude jako důvod existence reálného (mnoho)vesmíru? Nic. Prostě nic.
Není mnohem jednodušší (a tedy podle "Occamovy břitvy" správnější) předpokládat, že reálně nic neexistuje a vše co se nám děje je jen iluzorním důsledkem prapodivných vlastností samotné primordiální nicoty?
Náš vesmír je iluze, teď už oficiálně, protože Nobelovy ceny za fyziku za rok 2022 byly uděleny za prokázání lokální nereálnosti našeho vesmíru (Bellova nerovnost).
Prokazatelně spolu souvisí (korelují) události příliš vzdálené na to, aby spolu v realitě omezené rychlostí světla souviset mohly.
To ovšem byla poslední kapka, už dříve bylo jasné, že čas, prostor, hmota, energie, život, vědomí by musely nějak vyskakovat z ničeho a zase se tam po použití vracet.
Žádná transformace Nic na Něco nebo obráceně ale samozřejmě existovat nemůže. Jak by se nastavily třeba fyzikální konstanty a zákony při Velkém třesku? Zas ti dva Japonci Seto a Samo?
Ovšem i iluze musí být založena na něčem reálném, jako v úvodním obrázku Penrosova trojúhelníku.
A jediné co zbývá je Nic, případně zcela imaginární Méně než Nic.
Je to buď/anebo - skutečné Nic nemůže existovat současně s naší časoprostorovou realitou. Nemá totiž (na rozdíl od našeho vakua) žádné fyzikální vlastnosti, hranice, dimenze.
Není žádná "rychlost světla v nicotě". Ani není žádných "10 litrů nicoty". Žádných "10 metrů od nicoty".
Nelze ho pozorovat ani popisovat jako jiné věci z pozice vedle stojícího pozorovatele (třeba nudícího se Stvořitele). Tím méně si ho představit. Vlastně je v tomhle docela Boží, ovšem bez času a vůle.
Je spousta věcí, které normálně existují a přitom si je nelze představit. Třeba vyšší dimenze. Jenže Nic je narozdíl od nich paradoxní, ne složité.
Jazyk se na nicotě láme a není to vada jazyka nýbrž paradoxní reality nicoty: Nic neexistuje. Po smrti není nic. Nemám nic. Nic netrvá věčně. Nic není nemožné. Atd.
Jak vidno, třeba "Není tady nic" má kupodivu stejný význam jako logický pravý opak "Je tady nic". Nic se může lišit samo od sebe o další Nic.
Nic jenž je něčím, něco jenž je ničím - taková paradoxní obludnost leží v základech světa.
Naprosto bez skutečného času, samozřejmě. Čas a Stvořitel jsou hlava a ocas jednoho hada-bludu. Jak s jedním začneš, nevyhnutelně logicky dojdeš k druhému a cestou si uděláš v hlavě guláš.
Kreacionisté kráčejí podle toho hada jedním směrem, evolucionisté druhým. Že se vzájemně vylučují neznamená, že má jedna z těch stran pravdu.
Lidé obecně věří, že existuje Něco na pozadí Ničeho. A mají s touto vírou spoustu problémů, z nichž hlavní je kde se tedy na pozadí Ničeho bere jejich vlastní Já vědomé samo sebe.

Protože je pouze Nic, ovšem nejednoznačné, jehož možné reprezentace se mohou lišit buď o další Nic nebo o imaginární Méně než Nic. Možná by se dalo i říct, že základem světa je Nejednoznačnost bez vlastností.

To, že v základech světa je nějaká nepochopitelná/nepoznatelná podivnost není nic nového. V advaita-védántě je to brahman/atman, u taoistů tao, u starých Řeků apeiron. V buddhismu je naše realita
pomíjivou iluzí v čemsi věčném, neměnném a nepoznatelném (názvy se v různých verzích buddhismu liší), kterou je třeba prohlédnout.

K nicotě se nelze dopracovat "vyprázdňováním nějaké krabice" od částic, polí, časoprostoru, matematiky, idejí atd. Pořád by tam vadil ten pozorovatel (já). Ve fyzikálních myšlenkových experimentech nevadí,
protože nijak nekoliduje s jejich podstatou. Ale když řeknu "Předpokládám Nic" tak tam moje existence samozřejmě vadí a svádí k řešení jiné úlohy "Předpokládám sebe a Nic", která má za výsledek, že
já a Nic vedle sebe nemůžeme existovat, protože buď já zruším Nic nebo Nic zruší mě. To je samozřejmě stručně a nepřesně řečeno, podrobně k pozorovateli Nic zde.
K tomuhle přístupu "vyprázdňování" to táhne hlavně anglické mluvčí, protože Nic je pro ně no-thing a pro neutrální Nic nemají výraz. Proto je celý tento web v
češtině, která je na práci s nicotou mnohem lépe vybavená (viz
Nic v češtině). Dalším chybným výkladem "Předpokládám Nic" je "Předpokládám právě jedno Nic". A ještě dalším
"Předpokládám jednoznačné Nic". Naopak většina lidí zapomíná předpokládat velmi oprávněné "Nic není Méně než Nic" (i ta čeština je z toho občas zoufalá).

Možná nejlépe "představitelný" je informatický pohled na Nic, kterým je Nic jako žádná informace (0 bitů), tedy že nic nelze konstatovat, ale ani vyloučit a musí tedy existovat všechny vzájemně se vylučující možnosti.

Já ale přece existuji, takže Nic existovat nemůže! No kéž by. Bohužel je to tak, že moje vlastní existence jen velmi iluzorní a podmíněná. Realita se beze mne obejde. Naopak Nic je jejím základem.

Zbytek tohoto webu se zabývá dokládáním zde nadhozených tvrzení a úvah - zejména jak dokáže ono zdánlivě prosté Nic vyprodukovat náš Vesmír a dokonce i naše Vědomí.
Trošku to připomíná jak matematici konstruují přirozená čísla z prázdné množiny (byť se samozřejmě Nic od nuly zásadně liší, např. nemožností být objektivně pozorováno!!!):
"Nejmenší přirozené číslo je prázdná množina, za jejíž reprezentaci bereme nulu. Další jsou 1 = { 0 }, 2 = { 0, { 0 } }, 3 = { 0, { 0 }, { 0, { 0 } } }, atd. Dá se snadno ověřit, že každé takto definované přirozené číslo je podmnožinou dalšího..."

Ten web je tu pro ty, kdo ho mají najít. Hlavně pro mě, když někdy někde ztratím nit. A pro Kováře rovnováhy s vysokou hodností:-))) A asi pro ty kdo jsou prokleti potřebou vědět co se to sakra děje. (nebo nějak jinak, třeba mít mě celou věčnost poblíž:-).
Nikde ho neinzeruji. Ale za algoritmy Googlu neručím a raněná ega neošetřuji.
Bude to cynické čtení - žádné Bytí, Láska, Vědomí, Smysl, Spravedlnost, Stvořitel ani další slova s velkými písmeny a malou konkrétností v tom nemají co dělat. Skousněte nebo nečtěte. A na grafiku kašlu, nic tu neprodávám.

Než začnu naši iluzorní realitu vyvracet tak jí trochu popíšu...

Proč existuje něco místo aby neexistovalo nic?

Třístupňový model možnosti Nic

Sunyata, abstraktní vlastnosti a projekce

Žijeme jen v iluzích. Ale co to je?

Proč jsem Čechách a ne někde v Indii/Tibetu/Nepálu?

Rovnice, s kterými si sami fyzikové moc nevědí rady

Aktuální objevy a podivnosti (hlavně) z astronomie

Chlívek pro malá témata

Videa a webové stránky související s tématem tohoto webu
Poslední aktualizace webu 18.7.2024