Slovníček-upřesnění

Prostě Nic
Aniž bych kladl Nic podmínky existence (což je nesmysl!), tak zde jen stručně dokážu, že Nic nemůže být jednoduché Prostě Nic, nýbrž musí být paradoxem.
Předpokládejme, že je Prostě Nic - to jediné, jednoznačné, nestrukturované, reálné, snadno pochopitelné jak si ho každý představuje.
Potom by mohlo být bez problému počátkem vztažné soustavy (tj. idealizovaným fyzikálním pozorovatelem). V té soustavě by ale bylo jen ono samo a kromě něj možná imaginární Méně než Nic.
Což nedává smysl. Protože proč by kromě Nic nemohlo existovat (další) Nic? A kde by se vzala informace, že právě jedno Nic (a jedno Méně než Nic)?!
To neznamená, že Prostě Nic není, jen musí být pouze jednou z možností.
Pokud by Nic bylo takové prosté (a nezpůsobilo to mojí neexistenci!), mohl bych ho mít bez problémů u sebe doma...

Možnost Nic
a) objektivně (tj. z hlediska nereálného vnějšího pozorovatele)
Možností Nic je libovolná kombinace Nic a pravidel Ztotožnění jakou si dokážeme vymyslet. Libovolně "hluboká" i "dlouhá". Správně by to měly být všechny kombinace, ale protože naprostá většina
z nich nemá žádný smysl ani teoreticky, budu dál tento pojem používat jen pro "zajímavé a užitečné" kombinace. Ty ostatní jsou tam ovšem někde taky...
Je prostě jednou z možností rozdělení Nic na principu "A co tu tuto možnost vylučuje?!".
Může obsahovat jiné možnosti a být v jiných možnostech obsažena.
Neobsahuje žádná Méně než Nic, jen několikanásobně přítomná "normální nic"
b) subjektivně I (z hlediska dílčích Nic) - dodělat!
c) subjektivně II (z hlediska vlastností aka konkrétních kombinací Ztotožněných Nic jenž se vyskytují v 2+ jiných Nic)- dodělat!
d) subjektivně III (z hlediska nějaké masky/filtru)
e) subjektivně IV (z hlediska nějakého agregátu předchozích možností, zejména subjektivně II)
Jednotlivá dílčí Nic Možnosti Nic, která jsou jednoznačná na stejné úrovni jako jejich okolí mohou být Pozorovateli. ???
Možnost Nic je v podstatě "fraktálem" možností Ztotožnění a Neztotožnění rozvíjejícím se z některého jejího dílčího Nic. ???
Možnost Nic je "geometricky" jednoznačná, ať už jsme pro její vytvoření použili jakýkoliv postup. Lze ji vyjádřit jako soubor projekcí nižších dimenzí.

Pozorovatel
Slovem Pozorovatel je zde míněn počátek vztažné soustavy (tj. idealizovaný fyzikální pozorovatel). Samozřejmě nic živého, natož inteligentního.
Pozorovatel je vždy spojen s nějakým základem podle přechozího bodu, samozřejmě subjektivního I - IV
Pozorovatel i jeho pozorované okolí musí být jednoznačné na stejné úrovni, tj. ani jedno nesmí být paradox. Musí tedy spolu tvořit alespoň jednoznačný graf.
Pozorovatel navíc musí být na této úrovni bodový, aby pro jeho různé části neplatily různé věci.
Stejný pozorovatel ovšem může být v Možnosti Nic vícekrát a dokonce "pozorovat" svoje ostatní kopie.
Zdaleka ne všechno v možnostech Nic je pozorováno.
Pozorovatel je nezbytný pro posuzování reálnosti okolí, kvalitě jeho topologicko-geometrického uspořádání i přítomnosti iluzí.

Ztotožnění
Je možnost, že se Nic liší od dalšího Nic o Méně než Nic.

Neztotožnění
Je možnost, že Nic liší od dalšího Nic opět o Nic.Úvahy...
Paradox nemůže být počátkem jakékoliv vztažné soustavy, ale ani ničím pozorovaným.
Jediným smysluplným pozorovatelem Nic je iluze.
Protože takové Nic by bylo ideálním počátkem vztažné soustavy, v níž by kromě onoho Nic-počátku bylo buď další Nic (což by popíralo jednoznačnost) nebo Méně než Nic (což by popíralo reálnost).
Pokud místo toho přijmu, že Nic-počátek je paradox , tak???
Jak už bylo na tomhle webu mnohokrát řečeno, Nic nemůže mít reálného pozorovatele, tedy přesněji nemůže být pozorováno v reálné vztažné soustavě. Samozřejmě si mohu říct, že kromě všech věcí
které kolem sebe vidím je tu se mnou i Nic, ale hned narazím na problémy. Kolik těch Nic tu je? Jakou mají strukturu (tj. kolik dalších Nic v sobě mají)?
Takže jediným možným pozorovatelem Nic je opět Nic. Co je výsledkem takového pozorování?
a) Shoda pozorovatele s pozorovaným, tj. rozdíl je Méně než Nic
b) Neshoda pozorovatele s pozorovaným, tj. rozdíl je další Nic
Jak by vypadal svět bez Nic?
a) Méně než Nic
b) Jen samé NěcoZpět na Nic-detail
Zpět na úvod