Možnost Nic

1. Normální možnost Nic


Celkové paradoxní Nic je jako balíček karet tvořený vzájemně se vylučujícími možnostmi Nic. Budu se tu zabývat jen těmi, které mají potenciál být v jistém smyslu reálné a geometrické.
Zde je možnost Nic jménem Brahman1 tvořená 5 nejvyššími oblastmi, následně 14 oblastmi, následně 39 skupinami vlastností, následně 120 složenými vlastnostmi z pouhých pěti elementárních abstraktních vlastností.
Na všech stupních kde je to možné (tedy kromě nejvyšších dvou) jsou (horizontální) Ztotožnění provazující jednotlivé oblasti a vlastnosti.
Čím více je mezi oblastmi či vlastnostmi Ztotožnění (a čím vyššího stupně), tím jsou si podobnější. Např. Mars a Jupiter jsou si zjevně dost makro podobné, Země a Saturn méně a Pluto a Jupiter mnohem méně (jenom v mikru).
Brahman1 si lze představit buď jako (pseudo)geometrický útvar ze 120bodů L2 (které jsou Ztotožněné všechny) nebo z 28 Ztotožněných bodů L3 doplněných "drtí" 39 L2 bodů z 11 Neztotožněných L3 bodů.
Možnost Nic si tedy obecně lze geometricky představit jako změť nejjemnějších nitek, jejichž dublování vytváří místy silnější nitě a část z nich dále ještě silnější až po několik málo silných lan tvořících jakousi
osnovu této možnosti Nic.
Původní tabulku lze tedy přepsat do podoby základního Třístupňového modelu bez "lichých" vlastností a oblastí. Přestože zde "lichá" dílčí Nic již nejsou, nelze na ně zapomínat. Stále mají smysl jako "pozorovatelny",
z jejichž perspetivy má smysl hodnotit danou možnost Nic.


Při konstrukci (pseudo)geometrického útvaru podle tohoho zadání se nesmí zapomínat, že oblasti nejsou jeden bod, tudíž pro ně neplatí, že dvě oblasti může spojovat jedna maximálně spojnice (vlastnost).
Dále lze vytvořit "tabulku vnějšího pohledu na nejvyšší oblasti", v níž odstraníme ze stupně L4 redundantní vlastnosti nižších stupňů jenž už jsou obsaženy v Ztotožněných oblastech L4 (např. pro Země je L3 Karel už obsažen
v Beta, pro Mars L3 Jana obsažen v Delta). L2 jsou zpravidla už někde obsaženy všechny.


Z toho pak vznikne graf "vzájemných abstraktních souvislostí" mezi nejvyššími oblastmi možnosti Nic Brahman1


Je zřejmě, že přestože například Nic reprezentované L4 oblastí Psí nadále existuje (jako "pozorovatelna"), není z ostatních nejvyšších oblastí na "Zemi" samostatně vidět, protože jeho L3 Karel je tam nadále už jen zahrnut v L4 Alfa.


Detailnější pohled na Braman1 získám, pokud nebudu likvidovat "liché" oblasti L4 ale až skupiny vlastností L3


I zde musím odstranit redundance, tentokrát ale už jen v rámci oblastí L4 a tudíž v rámci nejvyšších oblastí L5 zůstanou. Například L3 Iva zůstala v rámci L5 Země "lichá", zato v rámci L5 Mars se vyskytuje současně v L4 Omicron a
L4 Delta. To vyjadřuje skutečnost, že nositeli mikrovlastností nikdy není makrooblast nýbrž nejmenší oblasti, jenž tuto vlastnost dokáží pojmout. Také výrazně přibylo "lichých" L2, které mezi L5 vytvářejí husté pletivo "každý s každým".Budování možnosti Nic "zdola"
Je zřejmé, že každá L3 je vlastně miniaturní verzí možnosti Nic s odpovídající (pseudo)geometrickou strukturou. Velmi pravděpodobně ovšem nebude uzavřená a budou z ní "trčet" liché elementární abstraktní vlastnosti.
L4 je tedy skupina takovýchto (pseudo)geometrických útvarů, které ale už kromě nejnižší úrovně L1 a velké části L2 nemusí být propojené. Vyžadují tudíž "partnery" v jiných L4 a L5.


Realita ovšem není tak laskavá, aby celá struktura možnosti Nic byla vždycky takto rovnoměrně "hluboká". Co se stane když je někde mělčí, tedy např. L3 bude napřímo obsahovat elementární vlastnost L1?

V tomto případě se ještě příliš mnoho nestane. (Pseudo)geometrická struktura L3 Ivan bude poněkud zdegenerovaná (kdyby byly všechny její L2 nahrazeny L1 stala by se ovšem pravou L2), jinak se ale nic zásadního nemění.

Zajímavější je případ kdy je "povýšená" vlastnost v rámci celé možnosti Nic velmi vzácná má tudíž limitované možnosti Ztotožnění, které je nezbytné pro realitu celé té možnosti Nic. To pak může silně omezovat možnost nízkodimenzionálních
projekcí pro takovou možnosti Nic. A šance, že nějaká elementární vlastnost bude velmi vzácná narůstá, pokud není součástí žádné L2, případně ani L3.

"Povýšená elementární (či obecně jednoduchá) vlastnost se fakticky nestává vyšší, tudíž ani "pozorovatelnou". A stejně tak nelze zapsat oblast bez její struktury, aniž by se stala elementární vlastností (což nechceme)
2. Vertikální možnost Nic
Souřadnice


Zpět na úvodní stránku