Ztotožnění vs Neztotožnění

Na stránce se pracuje...
Jediným smysluplným pozorovatelem Nic je iluze.
Proč nemůže být jediné reálné jednoznačné nestrukturované Nic?
Protože takové Nic by bylo ideálním počátkem vztažné soustavy, v níž by kromě onoho Nic-počátku bylo buď další Nic (což by popíralo jednoznačnost) nebo Méně než Nic (což by popíralo reálnost).
Pokud místo toho přijmu, že Nic-počátek je paradox , tak???
Slovem pozorovatel je zde samozřejmě míněna vztažná soustava, ne něco živého natož inteligentního.
Jak už bylo na tomhle webu mnohokrát řečeno, Nic nemůže mít reálného pozorovatele, tedy přesněji nemůže být pozorováno v reálné vztažné soustavě. Samozřejmě si mohu říct, že kromě všech věcí
které kolem sebe vidím je tu se mnou i Nic, ale hned narazím na problémy. Kolik těch Nic tu je? Jakou mají strukturu (tj. kolik dalších Nic v sobě mají)?
Takže jediným možným pozorovatelem Nic je opět Nic. Co je výsledkem takového pozorování?
a) Shoda pozorovatele s pozorovaným, tj. rozdíl je Méně než Nic
b) Neshoda pozorovatele s pozorovaným, tj. rozdíl je další Nic
Jak by vypadal svět bez Nic?
a) Méně než Nic
b) Jen samé Něco
Zpět na Nic-detail