Iluze
Jako úplně na začátek... Slovem iluze jsou zde míněny konstrukce, vytvářející správným nastavením parametrů dojem něčeho co vlastně není nebo neprobíhá. Trochu jako v kouzelnické show.
Není řeč o žádných metafyzických energiích zastírajících mysl atd. A protože opakování je matkou moudrosti, připomenu, že základem všech následujících "kouzel" je to, že na nic se nelze
dívat zvenku (objektivně) jako na kočku u svých nohou a taky že nic nemůže být méně než nic
.

Všechno kromě samotného nic jsou jen iluze. I tento web. Ale jak říkal jeden guru, i tygr ve snu vás může probudit.
Když předběhnu, tak i samotné myšlení při čtení tohoto webu je iluze. Dost komplikovaná, ale bez nějakých neřešitelných záhad "duše" nebo "sebeuvědomnění".
Není nic takového jako obecně platné fyzikální zákony, jsou jen podmínky za nichž nějaká iluze funguje. Včetně třeba iluze fyzika používajícího svůj vědecký přístroj.
Otázka kolik dimenzí má vesmír je nesmyslná. Každá iluze jich má tolik, kolik jich potřebuje, aby pro daného pozorovatele nastala.
Protože jsem vždy částí nějaké složité iluze, vzniká falešný dojem, že tu iluzi musel někdo sestrojit a udržovat.
Stejně jako v iluzi na kouzelnické show, iluze fungují jen při správných poměrech různých konstant a správné volbě časování (byť zdánlivého). A při správné pozici pozorovatele, který navíc musí
číslo přežít až do konce.
Iluze už musí mít narozdíl od nepředstavitelného a paradoxního nic také svoji topologii a geometrii. A to uzavřenou a souvislou, třeba sférickou (ale jsou možné i mnohem složitější
útvary vysokých dimenzí). To je umožněno díky celočíselnosti nic - doplnit podrobnosti!!!

Jak by ale iluzorně vznikl čas když je vše statické? Třeba jako v animovaném filmu. Posloupnost listů (nebo útvarů vyšších dimenzí) vytváří zdánlivě souvislý pohyb, kauzalitu a třeba i komunikaci postav.
Pokud je animovaný film dostatečně jemný a konzistentní, je k nerozeznání od dokumentu zachycujícího fyzikální realitu. Kde se ale berou jednotlivé listy animovaného filmu?
Listy jsou jednodušší iluze, v nichž se k sobě kombinují různé možnosti nejednoznačného nic podobně jako dílky puzzle. Podrobněji v puzzle nicoty.

Některé iluze:
  1. času
  2. kauzality
  3. života
  4. vjemů (bolest, smysly)
  5. myšlení, řeči a jazyka
  6. knih, spisů a webů
  7. vlastní minulosti
  8. svobodné vůle
  9. že mohu uvažovat o iluzích
  10. že mohu iluze tvořit a ničit

Je poměrně jednoduché definovat, jak jsou tyto jednotlivé iluze tvořeny v animovaných filmech. Těžké je přijmout, že v animovaném filmu žijeme a že to co se na nás "dívá" jsou jen soubory podmínek,
pro které jsme bezesporní a jednoznanční, žádná jiskra božského vědomí atp.
Zpět na Intro