Nic v češtině
Podivná umělá čeština
Umělé zásahy do vývoje jazyka v našich zemích začaly kdysi Konstantinem (Cyrilem), pokračovaly Husem a Komenským a finišovaly prakticky kompletní rekonstrukcí Jungmannem a Dobrovským.
A vždy pořádně rozzuřily okolní svět (uvěznění knížete Rastislava, křížové výpravy proti husitům, pobělohorská germanizace, spory o rukopisy). Energie vynaložená na ničení českých knih snese
srovnání snad jen s kulturní genocidou Mayů a Aztéků v Novém světě. Proč ten jazyk tolik vadil a vadí? A proč si stále někdo dává neméně ohromnou práci ho obnovovat?
Čeština a příbuzná slovenština si totiž uchovávají až 98 % praslovanské slovní zásoby, nejvíce ve srovnání s ostatními slovanskými jazyky. A čeština udivuje i svými vazbami na pradávný
staroindický sanskrt (třeba tady https://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2006100701), jazyk dávných védských mudrců a také prý hinduistických bohů. Čeština je také jazykem ateistů, které už
všechny verze křesťanství i jeho Boha zklamaly a kteří začali jazykově pracovat s nicotou přímo posedle. Takže tu máme spoustu spojení, v nichž je nic ve svém očekávaném významu, podivných frází které by
stejného efektu dosáhly mnohem přirozeněji bez nic, paradoxních výrazů které mají stejný smysl jako jejich přímé negace třeba "(ne)dělat nic", "podivných čtverců" v nichž se nic přelévá z podmětu do
předmětu a současně z negativního smyslu do pozitivního. Ovšem nejzajímavější je několik frází-manter, v nichž se nic vyskytuje dvojitě a u kterých je dost složité vymyslet, jak se mohly do jazyka
přirozeně dostat. Jakoby si tu někdo něco schoval. Třeba "Z ničeho nic". Nebo "Nic proti ničemu". Jejich jazykový význam ani jejich anglické ekvivalenty nemají s nicotou nic společného. Ovšem jejich
doslovné významy jsou ... No zkus si sám pár hodin nad tím meditovat:-)
Co je vlastně jazyk a proč by některé měly být významné? Jazyk je samozřejmě jen další složitá iluze. Jakýsi systém souřadnic. A stejně jako v matematice lze různé útvary nejlépe a nejjednodušeji popsat
v nějakých souřadnicích, tak i jednotlivé jazyky nejlépe popisují určité oblasti naší iluzorní reality. Konkrétně čeština se skvěle hodí na popis mnoha aspektů nicoty. Jak pořád scénáristi pracně vymýšlejí,
co by mohli mimozemšťani hledat na tak banální planetě jako je Země, tak čeština nebo sanskrt by mohli být dobrý tip:-) Užitečné věcičky.

Jen pro názornost jsem tu převzal ukázku z jednoho seriálu jak Buddha medituje anglicky:-) Asi by to Osvícení hledal ještě dneska.

Běžné fráze a spojení obsahující nic: Velmi podobná spojení se vyskytují i v ostatních indoevropských jazycích. Občas je tam nadbytečná negace, ale jinak nejsou nijak zajímavé
Nic se nestalo
Nic si z toho nedělej
Nenaděláš nic
Vůbec nic (Zdůraznění, jakoby existovalo nějaké menší či slabší nic. Ale je to i v angličtině - Nothing at all)
Všechno nebo nic
O nic nejde
Jsi k ničemu
Nic se s tím nedá dělat
Nic nového
Nic za to nechci
Nic naplat
Nic víc/méně
Nic zvláštního
Nic hezkého
Nic než národ
Nic osobního
Nic proti němu nemám
Nic na něj nemám
Nic dobrého/špatného
Nic lepšího/horšího
Nic se tam nevejde
Nic se nezmění
Nic není důležité
Nic není nemožné
Nic nemá smysl
Nic nedává smysl
Nic mě nebolí
Nic netrvá věčně
Nic mě nezajímá
Nic mě nezastaví
Nic není nemožné
Nezbylo z něj nic
Vím, že nic nevím (Sokrates, původní přesný výrok není znám, v angličtině zní ekvivalentně "I know that I know nothing" )

Divnější spojení, fráze, rčení: Žádná fráze nedává doslovně smysl, ale proč je do některých (pro češtinu unikátně) našroubována nicota?
Je mi nanic - Divný způsob jak říct, že je mi špatně, případně z něčeho špatně. V angl. "I´m sick of...".
To nic - Používáme to jako mantru pro uklidnění a funguje to. Asi mozek místo aktuálního problému začne řešit, co to vlastně slyšel... V angl. "It´s OK".
Ani za nic - Má význam "Ani za všechno" nebo "Ani za něco cenného". Význam "cokoliv" se sem nehodí. Jakoby nic bylo něco nesmírně cenného. V angl. "Not for all the tea in China ".

Strachy z nicoty:-): V jazyce mají význam uhýbání od použití pozitivního nic k významu "cokoliv". Ovšem za cenu vzniku značných logických problémů, místy až paradoxů
(ne)dělat nic
(ne)vědět nic
(ne)mít nic
(ne)říkat nic
(ne)moci nic
(ne)vidět nic
(ne)umět nic
(ne)smět nic
(ne)cítit nic
(ne)chtít nic
(ne)znamenat nic
(ne)představit si nic
(ne)být nic
(ne)znat nic
(ne)pochopit nic
(ne)chápat nic
(ne)potřebovat nic

Který jiný jazyk má podobný systém výrazů navázaných na nicotu?


"Podivné čtverce":
Nic neexistuje/ Nic existuje/ Existuje nic/ Neexistuje nic
Neexistuje nic kromě nic/ Existuje nic kromě nic/ Kromě nic nic neexistuje/ Kromě nic existuje nic
Nic není důležité/ Nic je důležité/ Důležité není nic/ Důležité je nic
Nechápu nic/ Chápu nic/ Nic chápu/ Nic nechápu
Neznám nic/ Znám nic/ Nic znám/ Nic neznám
Nevidím nic/ Vidím nic/ Nic nevidím/ Nic vidím
Nepředstavuji si nic/
Nic nemá smysl/
Po smrti není nic/
Nic nepotřebuji/
Nic mě nezajímá/

Co to sakra je?!:
Z ničeho nic (Suddenly)
Nic proti ničemu (There's no harm in that.)
Pro nic za nic (For nothing)
Když nic tak nic (Forget it!)
Nic víc nic míň (No more no less)
Kde nic tu nic (Angl. ???)

Ještě k roztřídění:
Kdybychom mohli prohlédnout vším, neviděli bychom nic
Nic nemůže existovat
Do toho ti nic není
Ničemu nicotě!


Zpět na Intro