Boží Nic
Nic jako Bůh:

Nepotřebuje svého Stvořitele
Je transcendentální, nepochopitelné
Je věčné, mimo čas, nezničitelné
Je všudypřítomné (mimo jiné s námi bude ve všech našich posmrtných životech)
Umí 1=2
Je částí i celkem

Nemůžeme/nesmíme ho vidět
Náboženská hantýrka: Úmrtí coby odchod k Bohu je totéž co odchod do nicoty, splynutí s Bohem totéž co splynutí s nicotou
Při správném vyslovení (nebo spíš uvědomění si) Božího jména (tedy Nic) vesmír asi skončí :-) I když jen pro toho kdo to spáchal, samozřejmě.

Zpět na Intro